สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ออ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธ้ญชนก   รัชพิทยาวุธ
 
1. นายวิโรจน์  เต็มสุนทรวารี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุรพร   ชลบริสุทธิ์
 
1. นายวิโรจน์  เต็มสุนทรวารี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา   วัฒนาทิพย์กุล
 
1. นายวิโรจน์  เต็มสุนทรวารี