สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิตวรรณ  จำนงค์
2. เด็กชายณัฐภัทร์  เดชทรงขัย
3. เด็กชายธันยรัต  ธนุส
 
1. นายสิรพล  ปัญญาศรี
2. นายสิริชัย  แสนทรงสิริ