สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายวริศ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายอ่องป๊ะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาววรารัตน์  กรอยสระน้อย
2. นางสาวเกศรินทร์  ก๊อกแก้ว