สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชัญ  เป่เอ
 
1. นางเนตรนภา  กันธะลีย์