สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์เดช  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายโหย่ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตย์ดาว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสายสุนีย์  อริยะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูษิต  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวอรทัย  ยานะ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงษ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุรเดช  เดชเดิม
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายชญานนท์  ทองดี
 
1. นายณัฐชัย  มังคลาด
2. นายสุริยา  ทวิวัฒน์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเครือแลง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายโหย่งอยู่  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายไกรสร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุริยา  ทวีวัฒน์
2. นายตุลากรณ์  อ่อนนุ่ม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.03 ทอง 6 1. นายณัฐพล  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายส่วยอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายเหลินแลง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายมังกร  นภาทอง
2. นางเมษายน  เปี้ยรินทร์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิ่งปัน  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวสมแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวสุดารัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสมหวัง  ศรีธิเลิศ
2. นายสุรเดช  เดชเดิม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงฟ้าพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงอู๋  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางเสาวณีย์  นภาทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  หวังความรู้
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญคำ  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวจีรนันท์  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวพิชชญาณัฐ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางเสาวณีย์  นภาทอง
2. นายวรการณ์  บุตรต๊ะ