สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุทธเกษตร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชื่นกมล  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เจ๊า
3. เด็กหญิงอรศรี  แซ่เจ๊า
 
1. นางดวงจันทร์  พจน์พนาเลิศ
2. นางสาวฉวีวรรณ  เวชกิจ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิปรียา  แซ่เจ๊า
2. เด็กหญิงศิริทิพย์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงศิวิมล  แซ่เจ๊า
 
1. นางดวงจันทร์  พจน์พนาเลิศ
2. นางสาวฉวีวรรณ  เวชกิจ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  ผดุงพงษ์พนา
2. เด็กหญิงศาริกา  แซ่เจ๊า
3. เด็กหญิงสุรีพร  แซ่เจ๊า
 
1. นางดวงจันทร์  พจน์พนาเลิศ
2. นางสาวฉวีวรรณ  เวชกิจ