สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.07 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนภัทร  โสภิตวิริยาทร
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินต๊ะ