สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติทัต  อัมพรสกุล
2. เด็กหญิงศศิธร  แก้วเจริญ
 
1. นายสาคร  บุทธิจักร์