ประกาศ
โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคหนือ ครั้งที่ 65  ประจำปี 2558  ณ จังหวัดพิษณุโลก   กรุณาติดตามความเคลื่อนไหว ข่่าวสาร ข้อมูลต่างๆ  จาก http://north65.sillapa.net/
วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:46 น.