ประกาศ
โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  ณ จังหวัดพิษณุโลก  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งรายชื่อนักเรียนและรายชื่อครูผู้ฝึกสอน  วันที่ 16 พ.ย. 2558   กลุ่มนิเทศฯ จะโอนข้อมูลให้ ระดับภาค   หลังวันที่ 16 พ.ย.2558  หากต้องการแก้ไขข้อมูล  โรงเรียนจะต้องประสานไปทาง ระดับภาค เท่านั้น  และให้โรงเรียนติดตามข่าวสารต่างๆ  จากเวปศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  ตลอดเวลา   
วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:11 น.