ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซอแบะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 0 เข้าร่วม
3 บ้านห้วยเสือเฒ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซอแบะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคาหาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านหัวแม่สุริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่ายาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79.33 เงิน 4
5 บ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78.33 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 6
7 สิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 6
8 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.67 เงิน 8
9 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73.67 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60 ทองแดง 4
5 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 70 เงิน ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านปางหมู สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82.67 ทอง 4
5 บ้านแม่เหมืองหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79.67 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.33 เงิน 6
7 บ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านปางคาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านแม่ปิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80.33 ทอง 6
7 บ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78.33 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งสา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86.67 ทอง 4
5 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86.67 ทอง 4
6 เสรีวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86.67 ทอง 4
7 บ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง 7
8 บ้านปางคาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.33 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่โกปี่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไม้สะเป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.33 เงิน 4
5 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76 เงิน 5
6 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76 เงิน 5
7 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75.67 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75.33 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 54.21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 33.18 เข้าร่วม 4
5 บ้านปางคาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 30.22 เข้าร่วม 5
6 บ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 28.37 เข้าร่วม 6
7 พุทธเกษตร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 23.05 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 14 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหมอแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82.33 ทอง 4
5 บ้านห้วยโป่งอ่อน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81.67 ทอง 5
6 บ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81.33 ทอง 6
7 บ้านแม่สุริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80.33 ทอง 7
8 บ้านปางตองประชาสรรค์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79 เงิน 8
9 อนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.67 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำเพียงดิน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.50 ทอง 4
5 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84.10 ทอง 5
6 บ้านแม่ลาก๊ะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.80 ทอง 6
7 บ้านห้วยโป่งอ่อน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82.70 ทอง 7
8 สิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยปูลิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.60 เงิน 4
5 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75.90 เงิน 5
6 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -
7 สังวาลย์วิทย์ 3 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 63.80 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางคาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 49.30 เข้าร่วม 4
5 บ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 37.20 เข้าร่วม 5
6 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 34.50 เข้าร่วม 6
7 บ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 17.20 เข้าร่วม 7
8 บ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผามอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยปูลิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 4
5 อนุบาลปาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71 เงิน 5
6 บ้านจ่าโบ่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67 ทองแดง 6
7 ขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 66 ทองแดง 7
8 บ้านแม่อีแลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 52 เข้าร่วม 8
9 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำฮู สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสบแพม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านห้วยผา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.33 ทอง 5
6 บ้านแม่จ๋า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลปาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71 เงิน 5
6 บ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 63 ทองแดง 6
7 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 63 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่อูคอหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาป่าแปก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.03 ทอง 4
5 บ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79 เงิน 5
6 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านลุ๊กป่าก้อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75.67 เงิน 7
8 บ้านปางบอนวัฒนาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73 เงิน 8
9 บ้านปางแปก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 70.33 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่งสา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.67 ทอง 5
6 ร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.03 ทอง 6
7 บ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82.67 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยเสือเฒ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่สุริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน