สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 29 7 4 3 40
2 บ้านเมืองแปง 16 9 3 1 28
3 ชุมชนต่อแพวิทยา 15 1 0 0 16
4 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 13 2 0 0 15
5 บ้านแม่ละนา 12 9 0 1 21
6 บ้านปางตอง 12 7 1 1 20
7 บ้านถ้ำลอด 12 4 0 0 16
8 อนุบาลขุนยวม 12 2 0 1 14
9 ชุมชนบ้านผาบ่อง 11 6 3 0 20
10 ร่มเกล้าปางตอง 10 5 1 0 16
11 บ้านแม่ปิง 10 4 0 0 14
12 บ้านในสอย 10 0 0 0 10
13 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 8 5 4 0 17
14 ขุนยวม 8 3 1 0 12
15 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 8 2 0 0 10
16 บ้านวนาหลวง 7 1 1 0 9
17 บ้านปางคาม 6 4 2 4 12
18 บ้านทุ่งยาว 6 3 2 0 11
19 ชุมชนบ้านเมืองปอน 6 3 0 1 9
20 อนุบาลปาย 6 3 0 0 9
21 บ้านหมอแปง 6 2 0 0 8
22 บ้านห้วยเฮี้ยะ 6 0 1 0 7
23 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 6 0 0 0 6
24 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 5 3 1 0 9
25 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 5 1 1 1 7
26 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 5 1 1 0 7
27 บ้านท่าโป่งแดง 4 5 0 0 9
28 บ้านห้วยปูลิง 4 3 0 0 7
29 บ้านเวียงเหนือ 4 3 0 0 7
30 สิริอัมพร 4 2 0 1 6
31 บ้านโป่งสา 4 1 0 0 5
32 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 4 0 0 0 4
33 บ้านยาป่าแหน 3 2 1 0 6
34 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 3 2 0 0 5
35 บ้านห้วยขาน 3 2 0 0 5
36 บ้านแม่สุริน 3 2 0 0 5
37 บ้านหนองแห้ง 3 1 1 2 5
38 บ้านทุ่งกองมู 3 1 1 0 5
39 บ้านแม่โกปี่ 3 1 0 0 4
40 บ้านน้ำฮู 3 1 0 0 4
41 บ้านกึ๊ดสามสิบ 3 1 0 0 4
42 บ้านคาหาน 3 0 1 0 4
43 พุทธเกษตร 3 0 0 1 3
44 บ้านนาป่าแปก 3 0 0 0 3
45 บ้านห้วยผา 3 0 0 0 3
46 บ้านแม่ออ 3 0 0 0 3
47 บ้านแม่อูคอหลวง 3 0 0 0 3
48 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 2 2 0 0 4
49 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 2 2 0 0 4
50 บ้านป่าลาน 2 1 2 2 5
51 บ้านห้วยแห้ง 2 1 0 1 3
52 บ้านปางแปก 2 1 0 0 3
53 บ้านแม่นาเติง 2 0 2 0 4
54 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2 0 1 2 3
55 บ้านซอแบะ 2 0 0 1 2
56 บ้านท่าหินส้ม 2 0 0 0 2
57 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 2 0 0 0 2
58 บ้านห้วยโป่งอ่อน 2 0 0 0 2
59 เสรีวิทยา 2 0 0 0 2
60 บ้านแม่สะเป่ใต้ 1 3 2 0 6
61 บ้านป่ายาง 1 2 0 0 3
62 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 1 2 0 0 3
63 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 1 1 1 0 3
64 บ้านห้วยเสือเฒ่า 1 1 0 0 2
65 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 0 0 2
66 บ้านน้ำริน 1 1 0 0 2
67 บ้านสบสอย 1 1 0 0 2
68 บ้านแม่ลาก๊ะ 1 1 0 0 2
69 สังวาลย์วิทย์ 3 1 0 1 1 2
70 ชุมชนบ้านปางหมู 1 0 1 0 2
71 ตชด.บำรุงที่ 60 1 0 1 0 2
72 บ้านแพมบก 1 0 0 0 1
73 บ้านผามอน 1 0 0 0 1
74 บ้านรักไทย 1 0 0 0 1
75 บ้านแม่สะงา 1 0 0 0 1
76 บ้านสบแพม 1 0 0 0 1
77 บ้านน้ำส่อม 1 0 0 0 1
78 บ้านน้ำเพียงดิน 1 0 0 0 1
79 บ้านห้วยนา 1 0 0 0 1
80 บ้านห้วยส้าน 1 0 0 0 1
81 บ้านนาปู่ป้อม 0 3 1 0 4
82 บ้านจ่าโบ่ 0 2 1 0 3
83 บ้านหัวแม่สุริน 0 2 0 1 2
84 บ้านนาปลาจาด 0 2 0 0 2
85 บ้านห้วยเดื่อ 0 2 0 0 2
86 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 1 0 1 1
87 บ้านห้วยโป่ง 0 1 0 0 1
88 บ้านปางตองประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
89 บ้านลุ๊กป่าก้อ 0 1 0 0 1
90 บ้านสบป่อง 0 1 0 0 1
91 บ้านแกงหอม 0 1 0 0 1
92 บ้านแม่เหมืองหลวง 0 1 0 0 1
93 บ้านแม่แจ๊ะ 0 1 0 0 1
94 บ้านแม่โข่จู 0 1 0 0 1
95 บ้านไม้สะเป่ 0 1 0 0 1
96 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 0 0 1 0 1
97 บ้านใหม่ 0 0 1 0 1
98 บ้านแม่อีแลบ 0 0 0 1 0
99 บ้านแม่กิ้ 0 0 0 0 0
100 บ้านแม่จ๋า 0 0 0 0 0
รวม 364 155 45 27 564