สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 7 4 1 12 13 2 0 0 15
2 อนุบาลปางมะผ้า 7 3 7 17 22 6 3 3 31
3 ชุมชนต่อแพวิทยา 7 1 3 11 12 1 0 0 13
4 บ้านเมืองแปง 6 9 3 18 16 9 3 1 28
5 ร่มเกล้าปางตอง 4 5 3 12 10 4 1 0 15
6 บ้านในสอย 4 3 2 9 10 0 0 0 10
7 บ้านถ้ำลอด 4 2 2 8 9 2 0 0 11
8 บ้านทุ่งยาว 4 2 0 6 6 3 0 0 9
9 บ้านแม่ละนา 4 1 2 7 12 8 0 1 20
10 บ้านปางตอง 3 4 2 9 11 6 1 1 18
11 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 3 1 3 7 8 5 4 0 17
12 บ้านยาป่าแหน 3 0 0 3 3 2 0 0 5
13 ชุมชนบ้านผาบ่อง 2 4 7 13 11 6 3 0 20
14 ขุนยวม 2 2 2 6 5 3 1 0 9
15 บ้านห้วยเฮี้ยะ 2 2 0 4 5 0 1 0 6
16 สิริอัมพร 2 1 1 4 4 2 0 1 6
17 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 2 1 0 3 5 1 1 1 7
18 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 2 1 0 3 4 0 0 0 4
19 บ้านนาป่าแปก 2 0 0 2 3 0 0 0 3
20 บ้านห้วยผา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
21 บ้านซอแบะ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
22 บ้านห้วยปูลิง 1 3 0 4 4 3 0 0 7
23 บ้านวนาหลวง 1 2 2 5 7 0 1 0 8
24 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1 2 2 5 6 2 0 0 8
25 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1 2 2 5 5 3 1 0 9
26 ชุมชนบ้านเมืองปอน 1 2 1 4 6 3 0 1 9
27 บ้านแม่ออ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
28 บ้านโป่งสา 1 1 1 3 4 1 0 0 5
29 บ้านทุ่งกองมู 1 1 1 3 3 1 1 0 5
30 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1 1 1 3 3 1 0 0 4
31 บ้านคาหาน 1 1 0 2 2 0 1 0 3
32 บ้านแม่ปิง 1 0 2 3 6 4 0 0 10
33 บ้านแม่โกปี่ 1 0 2 3 3 1 0 0 4
34 บ้านน้ำฮู 1 0 0 1 3 1 0 0 4
35 บ้านปางแปก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
36 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
37 บ้านแพมบก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านกึ๊ดสามสิบ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
39 บ้านเวียงเหนือ 0 2 0 2 2 2 0 0 4
40 บ้านหมอแปง 0 1 3 4 6 2 0 0 8
41 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 0 1 3 4 4 1 1 0 6
42 อนุบาลขุนยวม 0 1 1 2 7 2 0 1 9
43 บ้านหนองแห้ง 0 1 1 2 3 1 1 2 5
44 พุทธเกษตร 0 1 1 2 3 0 0 1 3
45 บ้านท่าหินส้ม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
46 ชุมชนบ้านปางหมู 0 1 1 2 1 0 1 0 2
47 บ้านปางคาม 0 1 0 1 6 4 2 4 12
48 บ้านท่าโป่งแดง 0 1 0 1 3 5 0 0 8
49 บ้านแม่อูคอหลวง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
50 บ้านป่าลาน 0 1 0 1 2 1 2 2 5
51 บ้านน้ำริน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านห้วยขาน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
53 ตชด.บำรุงที่ 60 0 1 0 1 1 0 1 0 2
54 บ้านผามอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านรักไทย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านแม่สะงา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านนาปลาจาด 0 1 0 1 0 2 0 0 2
58 บ้านห้วยเสือเฒ่า 0 1 0 1 0 1 0 0 1
59 อนุบาลปาย 0 0 2 2 5 3 0 0 8
60 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 0 0 2 2 4 0 0 0 4
61 บ้านแม่สุริน 0 0 2 2 3 2 0 0 5
62 บ้านห้วยแห้ง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
63 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 0 0 1 1 2 1 0 0 3
64 บ้านป่ายาง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
65 บ้านสบแพม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
66 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
67 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 2 0 1 2 3
68 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
69 บ้านห้วยโป่งอ่อน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
70 เสรีวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
71 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
72 บ้านสบสอย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
73 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
74 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
75 บ้านแม่นาเติง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
76 บ้านน้ำส่อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 บ้านห้วยนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 บ้านห้วยส้าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
81 บ้านนาปู่ป้อม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
82 บ้านจ่าโบ่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
83 บ้านหัวแม่สุริน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
84 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
85 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
86 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
87 บ้านปางตองประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านลุ๊กป่าก้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านสบป่อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านแกงหอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านแม่เหมืองหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านแม่โข่จู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านไม้สะเป่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 สังวาลย์วิทย์ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
96 บ้านแม่อีแลบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
97 บ้านแม่จ๋า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 90 86 74 250 318 144 37 27 499