สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 12 4 7 23 29 7 4 3 40
2 ชุมชนต่อแพวิทยา 10 1 3 14 15 1 0 0 16
3 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 7 4 1 12 13 2 0 0 15
4 บ้านเมืองแปง 6 9 3 18 16 9 3 1 28
5 บ้านถ้ำลอด 6 3 3 12 12 4 0 0 16
6 ร่มเกล้าปางตอง 4 5 4 13 10 5 1 0 16
7 บ้านในสอย 4 3 2 9 10 0 0 0 10
8 บ้านทุ่งยาว 4 2 0 6 6 3 2 0 11
9 บ้านแม่ละนา 4 1 2 7 12 9 0 1 21
10 บ้านปางตอง 3 5 3 11 12 7 1 1 20
11 อนุบาลขุนยวม 3 2 2 7 12 2 0 1 14
12 ขุนยวม 3 2 2 7 8 3 1 0 12
13 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 3 2 0 5 6 0 0 0 6
14 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 3 1 3 7 8 5 4 0 17
15 บ้านยาป่าแหน 3 0 0 3 3 2 1 0 6
16 ชุมชนบ้านผาบ่อง 2 4 7 13 11 6 3 0 20
17 บ้านห้วยเฮี้ยะ 2 3 0 5 6 0 1 0 7
18 บ้านวนาหลวง 2 2 2 6 7 1 1 0 9
19 สิริอัมพร 2 1 1 4 4 2 0 1 6
20 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 2 1 0 3 5 1 1 1 7
21 บ้านคาหาน 2 1 0 3 3 0 1 0 4
22 บ้านนาป่าแปก 2 0 0 2 3 0 0 0 3
23 บ้านห้วยผา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
24 บ้านซอแบะ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
25 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1 4 2 7 8 2 0 0 10
26 บ้านห้วยปูลิง 1 3 0 4 4 3 0 0 7
27 บ้านแม่ปิง 1 2 4 7 10 4 0 0 14
28 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1 2 2 5 5 3 1 0 9
29 ชุมชนบ้านเมืองปอน 1 2 1 4 6 3 0 1 9
30 บ้านแม่ออ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
31 บ้านโป่งสา 1 1 1 3 4 1 0 0 5
32 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1 1 1 3 3 2 0 0 5
33 บ้านทุ่งกองมู 1 1 1 3 3 1 1 0 5
34 บ้านปางแปก 1 1 0 2 2 1 0 0 3
35 บ้านห้วยเสือเฒ่า 1 1 0 2 1 1 0 0 2
36 สังวาลย์วิทย์ 3 1 1 0 2 1 0 1 1 2
37 บ้านแม่โกปี่ 1 0 2 3 3 1 0 0 4
38 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1 0 1 2 2 2 0 0 4
39 บ้านน้ำฮู 1 0 0 1 3 1 0 0 4
40 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
41 บ้านแพมบก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านเวียงเหนือ 0 2 2 4 4 3 0 0 7
43 บ้านห้วยขาน 0 2 0 2 3 2 0 0 5
44 บ้านกึ๊ดสามสิบ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
45 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 0 1 4 5 5 1 1 0 7
46 บ้านหมอแปง 0 1 3 4 6 2 0 0 8
47 บ้านท่าโป่งแดง 0 1 1 2 4 5 0 0 9
48 บ้านหนองแห้ง 0 1 1 2 3 1 1 2 5
49 พุทธเกษตร 0 1 1 2 3 0 0 1 3
50 บ้านท่าหินส้ม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
51 ชุมชนบ้านปางหมู 0 1 1 2 1 0 1 0 2
52 บ้านปางคาม 0 1 0 1 6 4 2 4 12
53 บ้านแม่อูคอหลวง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
54 บ้านป่าลาน 0 1 0 1 2 1 2 2 5
55 บ้านน้ำริน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
56 ตชด.บำรุงที่ 60 0 1 0 1 1 0 1 0 2
57 บ้านผามอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านรักไทย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านแม่สะงา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านนาปลาจาด 0 1 0 1 0 2 0 0 2
61 อนุบาลปาย 0 0 2 2 6 3 0 0 9
62 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 0 0 2 2 4 0 0 0 4
63 บ้านแม่สุริน 0 0 2 2 3 2 0 0 5
64 บ้านห้วยแห้ง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
65 บ้านแม่นาเติง 0 0 1 1 2 0 2 0 4
66 บ้านป่ายาง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
67 บ้านสบแพม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
68 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
69 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
70 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 2 0 1 2 3
71 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
72 บ้านห้วยโป่งอ่อน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
73 เสรีวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
74 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 0 0 0 1 3 2 0 6
75 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
76 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
77 บ้านสบสอย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
78 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
79 บ้านน้ำส่อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 บ้านห้วยนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 บ้านห้วยส้าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านนาปู่ป้อม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
84 บ้านจ่าโบ่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
85 บ้านหัวแม่สุริน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
86 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
87 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
88 บ้านปางตองประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านลุ๊กป่าก้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านสบป่อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านแกงหอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านแม่เหมืองหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านแม่โข่จู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านไม้สะเป่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
97 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 บ้านแม่อีแลบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99 บ้านแม่กิ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 บ้านแม่จ๋า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 110 99 85 294 364 155 45 27 564