สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 22 6 3 3 31
2 บ้านเมืองแปง 16 9 3 1 28
3 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 13 2 0 0 15
4 บ้านแม่ละนา 12 8 0 1 20
5 ชุมชนต่อแพวิทยา 12 1 0 0 13
6 ชุมชนบ้านผาบ่อง 11 6 3 0 20
7 บ้านปางตอง 11 6 1 1 18
8 ร่มเกล้าปางตอง 10 4 1 0 15
9 บ้านในสอย 10 0 0 0 10
10 บ้านถ้ำลอด 9 2 0 0 11
11 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 8 5 4 0 17
12 อนุบาลขุนยวม 7 2 0 1 9
13 บ้านวนาหลวง 7 0 1 0 8
14 บ้านปางคาม 6 4 2 4 12
15 บ้านแม่ปิง 6 4 0 0 10
16 ชุมชนบ้านเมืองปอน 6 3 0 1 9
17 บ้านทุ่งยาว 6 3 0 0 9
18 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 6 2 0 0 8
19 บ้านหมอแปง 6 2 0 0 8
20 ขุนยวม 5 3 1 0 9
21 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 5 3 1 0 9
22 อนุบาลปาย 5 3 0 0 8
23 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 5 1 1 1 7
24 บ้านห้วยเฮี้ยะ 5 0 1 0 6
25 บ้านห้วยปูลิง 4 3 0 0 7
26 สิริอัมพร 4 2 0 1 6
27 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 4 1 1 0 6
28 บ้านโป่งสา 4 1 0 0 5
29 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 4 0 0 0 4
30 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 4 0 0 0 4
31 บ้านท่าโป่งแดง 3 5 0 0 8
32 บ้านยาป่าแหน 3 2 0 0 5
33 บ้านแม่สุริน 3 2 0 0 5
34 บ้านหนองแห้ง 3 1 1 2 5
35 บ้านทุ่งกองมู 3 1 1 0 5
36 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 3 1 0 0 4
37 บ้านแม่โกปี่ 3 1 0 0 4
38 บ้านน้ำฮู 3 1 0 0 4
39 บ้านกึ๊ดสามสิบ 3 1 0 0 4
40 พุทธเกษตร 3 0 0 1 3
41 บ้านนาป่าแปก 3 0 0 0 3
42 บ้านห้วยผา 3 0 0 0 3
43 บ้านแม่ออ 3 0 0 0 3
44 บ้านแม่อูคอหลวง 3 0 0 0 3
45 บ้านเวียงเหนือ 2 2 0 0 4
46 บ้านป่าลาน 2 1 2 2 5
47 บ้านห้วยแห้ง 2 1 0 1 3
48 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 2 1 0 0 3
49 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2 0 1 2 3
50 บ้านคาหาน 2 0 1 0 3
51 บ้านซอแบะ 2 0 0 1 2
52 บ้านท่าหินส้ม 2 0 0 0 2
53 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 2 0 0 0 2
54 บ้านห้วยโป่งอ่อน 2 0 0 0 2
55 เสรีวิทยา 2 0 0 0 2
56 บ้านป่ายาง 1 2 0 0 3
57 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1 2 0 0 3
58 บ้านปางแปก 1 1 0 0 2
59 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 0 0 2
60 บ้านน้ำริน 1 1 0 0 2
61 บ้านห้วยขาน 1 1 0 0 2
62 บ้านสบสอย 1 1 0 0 2
63 บ้านแม่ลาก๊ะ 1 1 0 0 2
64 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 1 1 0 0 2
65 บ้านแม่นาเติง 1 0 2 0 3
66 ชุมชนบ้านปางหมู 1 0 1 0 2
67 ตชด.บำรุงที่ 60 1 0 1 0 2
68 บ้านแพมบก 1 0 0 0 1
69 บ้านผามอน 1 0 0 0 1
70 บ้านรักไทย 1 0 0 0 1
71 บ้านแม่สะงา 1 0 0 0 1
72 บ้านสบแพม 1 0 0 0 1
73 บ้านน้ำส่อม 1 0 0 0 1
74 บ้านน้ำเพียงดิน 1 0 0 0 1
75 บ้านห้วยนา 1 0 0 0 1
76 บ้านห้วยส้าน 1 0 0 0 1
77 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 3 2 0 5
78 บ้านนาปู่ป้อม 0 3 1 0 4
79 บ้านจ่าโบ่ 0 2 1 0 3
80 บ้านหัวแม่สุริน 0 2 0 1 2
81 บ้านนาปลาจาด 0 2 0 0 2
82 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 0 2 0 0 2
83 บ้านห้วยเดื่อ 0 2 0 0 2
84 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 1 0 1 1
85 บ้านห้วยเสือเฒ่า 0 1 0 0 1
86 บ้านห้วยโป่ง 0 1 0 0 1
87 บ้านปางตองประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
88 บ้านลุ๊กป่าก้อ 0 1 0 0 1
89 บ้านสบป่อง 0 1 0 0 1
90 บ้านแกงหอม 0 1 0 0 1
91 บ้านแม่เหมืองหลวง 0 1 0 0 1
92 บ้านแม่แจ๊ะ 0 1 0 0 1
93 บ้านแม่โข่จู 0 1 0 0 1
94 บ้านไม้สะเป่ 0 1 0 0 1
95 สังวาลย์วิทย์ 3 0 0 0 1 0
96 บ้านแม่อีแลบ 0 0 0 1 0
97 บ้านแม่จ๋า 0 0 0 0 0
รวม 318 144 37 27 526