หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 44 29 67.44% 7 16.28% 4 9.3% 3 6.98% 43
2 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 29 16 55.17% 9 31.03% 3 10.34% 1 3.45% 29
3 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
5 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 26 12 54.55% 9 40.91% 0 0% 1 4.55% 22
6 โรงเรียนบ้านปางตอง 21 12 57.14% 7 33.33% 1 4.76% 1 4.76% 21
7 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 17 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 17 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
9 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 20 11 55% 6 30% 3 15% 0 0% 20
10 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
11 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 15 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนบ้านในสอย 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
13 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 18 8 47.06% 5 29.41% 4 23.53% 0 0% 17
14 โรงเรียนขุนยวม 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
16 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 11 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
17 โรงเรียนบ้านปางคาม 17 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 4 25% 16
18 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
19 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 15 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
20 โรงเรียนอนุบาลปาย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
21 โรงเรียนบ้านหมอแปง 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
22 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
23 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
24 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
25 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
26 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
27 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนสิริอัมพร 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
31 โรงเรียนบ้านโป่งสา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
32 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
33 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
35 โรงเรียนบ้านแม่สุริน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
38 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
39 โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนบ้านน้ำฮู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
41 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านคาหาน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
43 โรงเรียนพุทธเกษตร 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
44 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านห้วยผา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนบ้านแม่ออ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านป่าลาน 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
52 โรงเรียนบ้านปางแปก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
54 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
55 โรงเรียนบ้านซอแบะ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
56 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนเสรีวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านป่ายาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านน้ำริน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านสบสอย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 5 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
70 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านผามอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านรักไทย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านสบแพม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านห้วยนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านแพมบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
87 โรงเรียนบ้านปางตองประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านสบป่อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านแกงหอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
99 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
100 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]