หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ห้องประชุม สพป.มส.1(หลังใหม่) 9 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ห้องประชุม สพป.มส.1(หลังใหม่) 9 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ห้องประชุม สพป.มส.1(หลังใหม่) 9 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.มส.1(หลังใหม่) 10 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.มส.1(หลังใหม่) 10 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]