การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65

ปีการศึกษา 2558

เจ้าภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  

กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558

วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 10:38 น.