หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 16 39 26
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 9 20 16
3 006 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 16 59 34
4 008 โรงเรียนบ้านดง 10 23 15
5 007 โรงเรียนบ้านดงสักงาม 0 0 0
6 009 โรงเรียนบ้านดอนมูล 2 3 2
7 010 โรงเรียนบ้านดอยแดน 3 8 6
8 011 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 13 23 16
9 014 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 5 21 10
10 015 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 3 10 5
11 012 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 5 8 6
12 013 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 6 9 6
13 016 โรงเรียนบ้านนากลาง 1 3 2
14 097 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 2 1
15 017 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 2 7 2
16 018 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 12 20 16
17 020 โรงเรียนบ้านปวง 4 7 6
18 019 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 11 30 21
19 023 โรงเรียนบ้านปาง 16 26 20
20 022 โรงเรียนบ้านปางส้าน 2 4 3
21 021 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 1 1
22 024 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 2 8 4
23 027 โรงเรียนบ้านป่าพลู 6 9 7
24 029 โรงเรียนบ้านผาต้าย 0 0 0
25 030 โรงเรียนบ้านผาลาด 7 9 8
26 032 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 17 46 25
27 031 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 9 17 9
28 048 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 2 4 3
29 049 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 4 4
30 050 โรงเรียนบ้านวังมน 0 0 0
31 051 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 2 9 5
32 053 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 5 14 9
33 052 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 3 5 4
34 054 โรงเรียนบ้านสันวิไล 3 9 6
35 056 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 16 43 31
36 057 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1 1 1
37 058 โรงเรียนบ้านหนองสูน 2 3 3
38 059 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 3 23 3
39 055 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1 2 2
40 060 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 8 21 14
41 076 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 7 15 10
42 061 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 3 9 5
43 062 โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 3 6 3
44 063 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 40 128 68
45 065 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 0 0 0
46 066 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 3 3
47 067 โรงเรียนบ้านห้วยปิง 3 7 6
48 071 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 3 10 3
49 072 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 10 17 12
50 074 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 3 6 3
51 073 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 3 5 4
52 064 โรงเรียนบ้านห้วยแทง 4 5 4
53 069 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 3 8 3
54 075 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 0 0 0
55 068 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0
56 070 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 7 13 11
57 080 โรงเรียนบ้านฮั่ว 0 0 0
58 079 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 3 4 3
59 077 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 5 12 6
60 078 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 9 13 11
61 033 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 6 14 10
62 036 โรงเรียนบ้านแม่บอน 1 3 2
63 039 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 2 8 4
64 037 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 6 13 7
65 038 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 1 3 2
66 040 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 5 13 6
67 042 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 10 28 16
68 043 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 2 1
69 044 โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ 1 3 1
70 034 โรงเรียนบ้านแม่เทย 21 45 35
71 035 โรงเรียนบ้านแม่แนต 1 1 1
72 041 โรงเรียนบ้านแม่แสม 0 0 0
73 028 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 6 12 9
74 081 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 2 3 3
75 083 โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 2 2 2
76 045 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 15 30 22
77 046 โรงเรียนบ้านไม้สลี 1 1 1
78 047 โรงเรียนบ้านไร่ 1 6 2
79 084 โรงเรียนวัดบ้านดง 11 19 15
80 085 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 2 6 3
81 086 โรงเรียนวัดร้องธาร 4 6 6
82 087 โรงเรียนวัดวังสะแกง 2 7 2
83 088 โรงเรียนวัดวังหลวง 8 21 14
84 089 โรงเรียนวัดหนองยวง 4 8 5
85 090 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 23 58 40
86 091 โรงเรียนสุทธิวงศ์ศึกษา 0 0 0
87 093 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 12 78 29
88 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 5 12 5
89 001 โรงเรียนจิรพิทยา 0 0 0
90 082 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 10 26 16
91 092 โรงเรียนอนุบาลลี้ 0 0 0
92 094 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 1 3 2
93 095 โรงเรียนอัยยสิริ 5 9 8
94 025 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 0 0 0
95 026 โรงเรียนบ้านป่าแป๋ 0 0 0
96 096 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 0 0 0
รวม 505 1251 776
2027

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
คุณอมรา อนุวงค์ ,คุณกรรณิการ์ โพธา,คุณภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา
เบอร์โทร 081-2874029,083-7659192,0871922010
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ www.north65.sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]