หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 40 32 80% 4 10% 1 2.5% 3 7.5% 40
2 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 23 18 78.26% 3 13.04% 0 0% 2 8.7% 23
3 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 17 15 88.24% 1 5.88% 0 0% 1 5.88% 17
4 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
5 โรงเรียนบ้านแม่เทย 21 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
6 โรงเรียนบ้านปาง 16 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
7 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
9 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
10 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 12 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
11 โรงเรียนบ้านดง 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
12 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
14 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
15 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 15 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
16 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
17 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
19 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
20 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
21 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนวัดบ้านดง 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
23 โรงเรียนวัดวังหลวง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
24 โรงเรียนบ้านป่าพลู 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
25 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
26 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
27 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
28 โรงเรียนบ้านผาลาด 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
29 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
31 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
32 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
33 โรงเรียนอัยยสิริ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนบ้านปวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
35 โรงเรียนวัดหนองยวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
36 โรงเรียนบ้านดอยแดน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
37 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
38 โรงเรียนบ้านห้วยปิง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
39 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านห้วยแทง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนวัดร้องธาร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
44 โรงเรียนบ้านสันวิไล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ้านดอนมูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนบ้านปางส้าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
50 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 9 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านหนองสูน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
63 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านนากลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านแม่บอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านแม่แนต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านไม้สลี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 10 0 0% 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนวัดวังสะแกง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
คุณอมรา อนุวงค์ ,คุณกรรณิการ์ โพธา,คุณภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา
เบอร์โทร 081-2874029,083-7659192,0871922010
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ www.north65.sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]