หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำพูน เขต 1)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปรัชญา จินะฟอง เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ
2 นายสุชาติ บินมาอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ
3 นางนิลวรรณ ศรีเรือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ
4 นายถาวร คำทะแจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ
5 นางนภาพร พจนสุนทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ
6 นางรัติกาล ทำอิ่นแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ
7 นางภัทษร คำแหง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ
8 นางพนมรัก นันพนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ
9 นางพลอยพรรณ อุดมเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ
10 นายปรัชญา จินะฟอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ
11 นางปุริมา จินะฟอง ครูธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทร. 053-003612-614#123,124
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]