หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจักรคำภิมุข 3 4 3
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 5 16 9
3 005 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 4 9 7
4 006 โรงเรียนตำบลริมปิง 13 24 17
5 014 โรงเรียนบ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 0 0 0
6 016 โรงเรียนบ้านกองงาม 2 6 3
7 017 โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น 0 0 0
8 018 โรงเรียนบ้านจำตาเหิน 2 7 4
9 019 โรงเรียนบ้านจำบอน 1 6 3
10 020 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 4 14 8
11 021 โรงเรียนบ้านดงสารภี 10 18 11
12 022 โรงเรียนบ้านดอนตอง 6 12 6
13 024 โรงเรียนบ้านดอยคำ 7 16 13
14 023 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 2 4 4
15 025 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 4 2
16 026 โรงเรียนบ้านทากู่ 2 5 2
17 027 โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน 0 0 0
18 029 โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 2 3 2
19 031 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 14 29 17
20 030 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 1 3 2
21 032 โรงเรียนบ้านทาสองท่า 0 0 0
22 028 โรงเรียนบ้านท่าตุ้ม 0 0 0
23 034 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 8 20 14
24 037 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 16 25 22
25 035 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 3 6 5
26 036 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 0 0 0
27 038 โรงเรียนบ้านป่าขาม 0 0 0
28 039 โรงเรียนบ้านป่าซาง 7 22 12
29 040 โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย 0 0 0
30 041 โรงเรียนบ้านป่าตาล 3 8 4
31 042 โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า 1 1 1
32 043 โรงเรียนบ้านป่าเลา 14 27 19
33 044 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 0 0 0
34 045 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 0 0 0
35 046 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านเเม่สะเเงะ 0 0 0
36 047 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 1 3 1
37 049 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 3 6 3
38 050 โรงเรียนบ้านมะกอก 0 0 0
39 051 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 4 9 8
40 053 โรงเรียนบ้านร่องช้าง 0 0 0
41 054 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 4 11 7
42 056 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 0 0 0
43 058 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 3 3 3
44 059 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 1 10 2
45 060 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 9 15 12
46 061 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 1 1 1
47 062 โรงเรียนบ้านสบเมย 0 0 0
48 063 โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง 2 3 2
49 064 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 1 2 1
50 067 โรงเรียนบ้านสัน 0 0 0
51 065 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 9 24 13
52 066 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 4 17 4
53 070 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 9 23 15
54 071 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1 2 1
55 072 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 10 6
56 073 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว 1 3 2
57 074 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 4 15 9
58 075 โรงเรียนบ้านหนองหนาม 3 6 5
59 068 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 40 67 60
60 069 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 21 35 30
61 076 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 0 0 0
62 077 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 5 12 7
63 080 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 14 19 14
64 081 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 6 11 6
65 078 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 8 18 15
66 079 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 0 0 0
67 084 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 18 44 31
68 057 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 2 4 2
69 082 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 8 19 15
70 083 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 5 34 15
71 085 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 3 44 11
72 086 โรงเรียนบ้านเเม่เมย 2 6 3
73 052 โรงเรียนบ้านแม่อาว 0 0 0
74 033 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 4 9 7
75 048 โรงเรียนบ้านโป่งรู 5 9 6
76 055 โรงเรียนบ้านไร่ดง 12 15 14
77 091 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 16 42 24
78 094 โรงเรียนวัดกู่เส้า 3 7 5
79 095 โรงเรียนวัดขัวแคร่ 0 0 0
80 096 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 2 52 9
81 098 โรงเรียนวัดชัยสถาน 2 6 3
82 099 โรงเรียนวัดช้างค้ำ 1 3 2
83 100 โรงเรียนวัดต้นโชค 0 0 0
84 101 โรงเรียนวัดทากาศ 7 26 13
85 103 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 2 2 2
86 102 โรงเรียนวัดท่าต้นงิ้ว 0 0 0
87 104 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 6 13 9
88 105 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 3 4 3
89 106 โรงเรียนวัดน้ำพุ 4 10 6
90 107 โรงเรียนวัดบ่อโจง 6 10 8
91 108 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 5 13 10
92 110 โรงเรียนวัดบ้านดอน 2 6 4
93 111 โรงเรียนวัดบ้านธิ 2 5 4
94 112 โรงเรียนวัดบ้านม้า 7 12 10
95 115 โรงเรียนวัดบ้านหลุก 0 0 0
96 116 โรงเรียนวัดบ้านหวาย 0 0 0
97 113 โรงเรียนวัดบ้านเรือน 5 7 5
98 117 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 2 3 2
99 109 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 3 10 6
100 114 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 3 2
101 118 โรงเรียนวัดประตูป่า 4 15 7
102 119 โรงเรียนวัดปากล้อง 2 4 3
103 123 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 20 39 28
104 122 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 4 8 6
105 124 โรงเรียนวัดป่าบุก 2 2 2
106 125 โรงเรียนวัดป่ายาง 0 0 0
107 126 โรงเรียนวัดป่าสัก 14 31 23
108 120 โรงเรียนวัดป่าแดด 0 0 0
109 127 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 4 13 4
110 128 โรงเรียนวัดล่ามช้าง 0 0 0
111 129 โรงเรียนวัดวังกู่ 5 7 5
112 130 โรงเรียนวัดศรีชุม 0 0 0
113 131 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 8 13 11
114 132 โรงเรียนวัดศรีดอนตัน 0 0 0
115 133 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 2 6 2
116 134 โรงเรียนวัดศรีบัวบาน 0 0 0
117 135 โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 1 3 1
118 136 โรงเรียนวัดสะแล่ง 0 0 0
119 137 โรงเรียนวัดสันคะยอม 18 33 27
120 138 โรงเรียนวัดสันต้นธง 10 13 11
121 139 โรงเรียนวัดสันทราย 5 10 8
122 140 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 9 12 11
123 141 โรงเรียนวัดสันมะกรูด 0 0 0
124 142 โรงเรียนวัดหนองซิว 4 8 7
125 143 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 3 15 7
126 144 โรงเรียนวัดหนองหล่ม 1 2 2
127 145 โรงเรียนวัดหนองเหียง 0 0 0
128 146 โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 1 2 1
129 147 โรงเรียนวัดห้วยยาบ 3 9 6
130 150 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 5 10 7
131 151 โรงเรียนวัดฮ่องกอก 3 5 5
132 097 โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด 0 0 0
133 148 โรงเรียนวัดเหมืองกวัก 2 4 2
134 149 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 3 10 6
135 152 โรงเรียนศรีบุญยืน-วังทอง 0 0 0
136 159 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 22 84 28
137 158 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 21 43 26
138 003 โรงเรียนเชตวันหนองหมู 0 0 0
139 161 โรงเรียนเเม่เมย สาขาเเม่เหล็ก 0 0 0
140 004 โรงเรียนดรุณพัฒนา 3 10 5
141 012 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 2 4 2
142 013 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 2 12 4
143 089 โรงเรียนมงคลวิทยา 5 15 8
144 090 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 4 7 7
145 092 โรงเรียนละอองทิพย์ 0 0 0
146 153 โรงเรียนอนุบาลกุลภัทร 0 0 0
147 154 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน 0 0 0
148 155 โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา 0 0 0
149 157 โรงเรียนอนุบาลบ้านทา 0 0 0
150 160 โรงเรียนอรพินพิทยา 10 23 16
151 093 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 0 0 0
152 087 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 2 6 4
153 088 โรงเรียนใบบุญลำพูน 16 51 24
154 164 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 0 0 0
155 156 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 0 0 0
156 015 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 12 24 15
157 007 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 3 11 8
158 162 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 8 15 8
159 163 โรงเรียนเทศบาลบ้านแป้น 0 0 0
160 008 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 3 10 5
161 009 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 0 0 0
162 010 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 0 0 0
163 011 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 8 16 11
รวม 683 1637 1011
2648

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทร. 053-003612-614#123,124
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]