หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 40 25 64.1% 14 35.9% 0 0% 0 0% 39
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 21 18 85.71% 2 9.52% 1 4.76% 0 0% 21
3 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 22 12 60% 3 15% 4 20% 1 5% 20
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 16 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
6 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 18 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
7 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 20 9 45% 8 40% 2 10% 1 5% 20
8 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 21 7 33.33% 10 47.62% 1 4.76% 3 14.29% 21
9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
10 โรงเรียนบ้านป่าเลา 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
11 โรงเรียนวัดสันคะยอม 18 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
12 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 14 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
13 โรงเรียนอรพินพิทยา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
14 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
15 โรงเรียนบ้านดอยคำ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
16 โรงเรียนใบบุญลำพูน 16 6 37.5% 8 50% 1 6.25% 1 6.25% 16
17 โรงเรียนวัดป่าสัก 14 6 46.15% 7 53.85% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนตำบลริมปิง 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
19 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
20 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
21 โรงเรียนบ้านไร่ดง 12 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
22 โรงเรียนบ้านดงสารภี 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
23 โรงเรียนวัดสันต้นธง 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
24 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
25 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
26 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนวัดทากาศ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
28 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
29 โรงเรียนวัดบ่อโจง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
30 โรงเรียนบ้านโป่งรู 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
31 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
32 โรงเรียนวัดวังกู่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
33 โรงเรียนมงคลวิทยา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
34 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
35 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านป่าซาง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านดอนตอง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนวัดสันทราย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนวัดหนองซิว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
47 โรงเรียนวัดประตูป่า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
48 โรงเรียนวัดน้ำพุ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนดรุณพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนวัดห้วยยาบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 12 2 16.67% 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนวัดบ้านเรือน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
58 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 8 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดฮ่องกอก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านหนองหนาม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
66 โรงเรียนวัดกู่เส้า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
67 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนบ้านกองงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านเเม่เมย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนวัดชัยสถาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนวัดบ้านดอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดบ้านธิ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดปากล้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดบ้านม้า 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
82 โรงเรียนจักรคำภิมุข 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านจำตาเหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดป่าบุก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านป่าตาล 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
91 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนบ้านทากู่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดช้างค้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดหนองหล่ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดเหมืองกวัก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านจำบอน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทร. 053-003612-614#123,124
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]