สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริยาพร  กล้าหาญ
 
1. นายปรีชา  พลศรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วางท่า
2. เด็กหญิงกาญจนา  มัจจรี
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  อวดมาก
 
1. นายบรรเจิด  จอมคีรี
2. นายปรีชา   พลศรี
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงกฤษณพรรณ  สูงขาว
2. เด็กหญิงจริญญา  อินใจดี
3. เด็กหญิงฟารีดา  หลงมิหน่า
 
1. นางนุชนารี  ทามัน