สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.41 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรดล   เครืออินทร์
2. เด็กชายสุภนัย   แซ่โฟ่ง
 
1. นางชยาณิช   แก้วสะอาด