สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร   ต้นจำปี
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ต้นจำปี
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กชายภานุเดช   กำแก้ว
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.66 เงิน 10 1. เด็กชายรณพร   มุงเมือง
 
1. นายนิคม   จันทบ