สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.42 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  กลิ่นมาลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สารจันทร์
 
1. นางสาวนิ่มนวล  สูงกลม