สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 7 1. เด็กชายศุภกร  ตาสำราญ
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 71.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงน้องนาน  ตาเงิน
2. เด็กหญิงภรทิวา  อินใส
3. เด็กชายศิรวิทย์  จินวัฒนพานิช
 
1. นายนพดล  วังซ้าย
2. นายสมพร  ต้องจิตร