สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่กองปิน สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สอนราษฎร์
2. เด็กหญิงภัทรพร  วาดเขียน
 
1. นางสุจิตรา  คณะธรรม
2. นายนคร  อุ๊ดปวง