สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกฤษณา  คุโน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ข้อมือเหล็ก
3. เด็กหญิงยอดขวัญ  กำลังแข็ง
 
1. นายอนันตชัย  รู้มาก
2. นายจักรกฤษ  คุโน