สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงอริสดา  ยศบุรุษ
 
1. นางอรสา  ใจไหว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายธนากร  เมตตา
 
1. นายเจริญ  เซมา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญมาเลิศ
2. เด็กหญิงณัชชา  คำลือ
3. เด็กหญิงสาริกา  แคล้วคลาด
 
1. นางมณีวรรณ  กมลคุรุสกุล
2. นางสาวเอมวิกา  เป่าพิษ