สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งฮี สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดัสกร  สุคำปวง
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  เม็ดดี
 
1. นางปวีณา  ปันทา
2. นางพาณี  ยศวิทยากุล
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรายุทธ  แสนจิตร
2. เด็กชายนวพล  ก๋าสม
 
1. นางสาวกานดา  สมบัติ
2. นางสาวนงลักษณ์  วังแง่