สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร   ก๋าเขียว
2. เด็กชายปิยภัทร   สมิง
3. เด็กชายมินทาดา   วรรณสิงห์
4. เด็กชายสิรภพ   ต้อนรับ
5. เด็กชายเฉลิมพล   คำปัน
 
1. นายบัณฑิต   มีคุณ
2. นายวิวัฒน์  ปราศรัย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์   จันต๊ะริมปิง
2. เด็กชายภาณุพงษ์   วังเวร
3. เด็กชายเฉลิมพล   คำปัน
 
1. นายวิวัฒน์  ปราศรัย
2. นายบัณฑิต   มีคุณ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตนัย   วงค์น้ำโจ้
2. เด็กชายนิธิกร   ดัดงอน
3. เด็กชายปิยภัทร   สมิง
 
1. นายวิวัฒน์  ปราศรัย
2. นายบัณฑิต   มีคุณ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร   ดวงตั้ง
2. เด็กหญิงชนัญญา   จันตะมะ
3. เด็กหญิงพรหมพร   ทองหล่อ
 
1. นางฐานิตา   พรหมมา
2. นางสุพรรณี  ขัตินนท์