สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายธัญวรัตน์  โหนกลาง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  พานแก้ว
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ชุ่มใจ
 
1. นายบุญธรรม  ตาก๋า
2. นายพรชัย  เชื้อเขียว