สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.55 ทอง 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำแดง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์สิงห์
 
1. นางสุดานันท์  ปัญญามาก
2. นางเมธินี   สุทธิพรมณีวัฒน์