สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิชวิมล  คำสิงห์คะ
 
1. นางอุดมศิลป์  คนเที่ยง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิชวิมล  คำสิงห์คะ
 
1. นางอุดมศิลป์  คนเที่ยง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชวิมล  คำสิงห์คะ
 
1. นางอุดมศิลป์  คนเที่ยง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชวิมล  คำสิงห์คะ
 
1. นางอุดมศิลป์  คนเที่ยง
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพสิษฐ์  ประวรรณ
2. เด็กชายอลงกรณ์  กูลพรม
 
1. นายธนวัฎ  แม่นยำ
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครินทร์  อวดเก่ง
2. เด็กชายรัฐพล  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงเกวลิน  อบกลิ่น
 
1. นายธนวัฎ  แม่นยำ
2. นายสมัย  บุญโสม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.33 ทอง 12 1. เด็กชายจิรายุทธ  อวดดี
2. เด็กชายถิรวัฒน์  วงค์อดทำ
3. เด็กชายรัฐพล  ปัญญาดี
 
1. นายชัยยันต์  ศรีขัติย์
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  วงค์กิติ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  วงค์เที่ยงทำ
3. เด็กหญิงเกวลิน  อบกลิ่น
 
1. นายชัยยันต์  ศรีขัติย์
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์