สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนัยณันย์  กระทาง
2. เด็กหญิงลนากานต์  การเพียร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เป็นอัน
2. นางสาวจรรยา  ลีลาศีลธรรม