สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.94 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิภา  คำมุ่ย
2. เด็กชายสมบูรณ์  แสตะติ
 
1. นายกิตติพงษ์  ปกปิด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงอริศรา  ปะทันยะ
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุชาดา  วงเวียน
 
1. นายชยันต์  ตื้อใจมา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อินนา
2. เด็กชายธีรพัฒน์  มุงเมือง
3. เด็กชายพัชรพล  อินนา
 
1. นางสาวเจนจีรา  งามเริง
2. นางจินตนา  ไหวพริบ