ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 90 ทอง 4
5 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 86.33 ทอง 4
5 บ้านแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 85.33 ทอง 5
6 บ้านทุ่งข่วง สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง 6
7 บ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 82.66 ทอง 7
8 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 81.66 ทอง 8
9 บ้านศรีบุญเรือง สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 9
10 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78.33 เงิน 10
11 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 76.66 เงิน 11
12 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 74.66 เงิน 12
13 ปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 71 เงิน 13
14 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 68.66 ทองแดง 14
15 บ้านแม่สุก สพป. ลำปาง เขต 3 66.66 ทองแดง 15
16 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 71 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศรีบุญเรือง สพป. ลำปาง เขต 3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง 4
5 บ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 84.33 ทอง 5
6 บ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง 6
7 บ้านทุ่งข่วง สพป. ลำปาง เขต 3 82.67 ทอง 7
8 ทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 81 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขาม สพป. ลำปาง เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 90 ทอง 4
5 ทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง 5
6 แจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง 6
7 บ้านสบฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 7
8 บ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 81 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 81 ทอง 4
5 บ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 5
6 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 6
7 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 7
8 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 8
9 บ้านปงคอบ สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 8
10 บ้านศรีบุญเรือง สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 8
11 บ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งส้าน สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 4
5 บ้านป่าแขม สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 79.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 76.66 เงิน 4

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนผิด

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 86.66 ทอง 4
5 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78.66 เงิน 5
6 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 6
7 ทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74.33 เงิน 7
8 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 73.66 เงิน 8
9 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 0 เข้าร่วม
10 แจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศรีบุญเรือง สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านฮ่องลี่ สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 84.33 ทอง 4
5 บ้านดอนแก้ว สพป. ลำปาง เขต 3 83.33 ทอง 5
6 บ้านทัพป่าเส้า สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง 6
7 บ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 82.66 ทอง 7
8 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ลำปาง เขต 3 80.66 ทอง 8
9 บ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 9
10 บ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 9
11 บ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 9
12 บ้านทุ่งจี้ สพป. ลำปาง เขต 3 78.66 เงิน 12
13 บ้านใหม่พัฒนา สพป. ลำปาง เขต 3 77.66 เงิน 13
14 บ้านนาไหม้ สพป. ลำปาง เขต 3 74.66 เงิน 14
15 บ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 74.66 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 76.33 เงิน 4
5 แจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 69.66 ทองแดง 5
6 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 69 ทองแดง 6
7 ทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านฮ่องลี่ สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 89 ทอง 4
5 บ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง 5
6 แจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง 5
7 บ้านทุ่งสะแกง สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง 7
8 บ้านศรีบุญเรือง สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง 8
9 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 9
10 บ้านป่าแขม สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 10
11 บ้านเมืองตึง สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 10
12 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 12
13 บ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 13
14 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 43 เข้าร่วม 14
15 บ้านใหม่เหล่ายาว สพป. ลำปาง เขต 3 38 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านใหม่เหล่ายาว สพป. ลำปาง เขต 3 80.33 ทอง 5
6 บ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 78.67 เงิน 6
7 บ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 77.33 เงิน 7
8 บ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 76.67 เงิน 8
9 บ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 76.67 เงิน 8
10 อนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 75.67 เงิน 10
11 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 75.33 เงิน 11
12 ชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 12
13 บ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 13
14 บ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 71.67 เงิน 14
15 บ้านปางดะ สพป. ลำปาง เขต 3 71.33 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน