สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไผ่งามวิทยา 11 4 2 17 18 1 2 6 21
2 ร่องเคาะวิทยา 8 3 3 14 15 4 1 2 20
3 ทุ่งฮั้ววิทยา 7 3 4 14 20 2 0 5 22
4 อนุบาลแจ้ห่ม 7 2 5 14 20 7 2 1 29
5 บ้านขอวิทยา 6 3 6 15 15 7 8 3 30
6 วังทองวิทยา 5 0 5 10 15 6 1 0 22
7 ทุ่งคาวิทยา 4 4 7 15 16 5 1 5 22
8 ผาช่อวิทยา 4 4 1 9 13 9 5 2 27
9 บ้านวังใหม่ 4 1 0 5 8 2 2 3 12
10 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 4 0 3 7 10 1 1 1 12
11 แจ้คอนวิทยา 3 7 3 13 21 4 1 1 26
12 แจ้ซ้อนวิทยา 3 6 2 11 18 5 3 1 26
13 อนุบาลวังเหนือ 3 5 3 11 17 9 2 3 28
14 บ้านน้ำจำ 3 4 0 7 8 2 1 0 11
15 บ้านวังโป่ง 3 1 0 4 12 2 0 0 14
16 บ้านกล้วย 3 0 1 4 6 1 1 0 8
17 บ้านแม่สุขวังเหนือ 2 4 0 6 8 2 0 1 10
18 วังแก้ววิทยา 2 1 1 4 8 2 1 2 11
19 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2 1 1 4 3 3 2 0 8
20 บ้านแป้น 2 1 0 3 3 3 1 0 7
21 บ้านไร่ 2 0 4 6 8 7 2 0 17
22 บ้านหนองนาว 2 0 1 3 6 2 0 0 8
23 บ้านใหม่ผ้าขาว 2 0 0 2 3 4 0 0 7
24 บ้านป่าแขม 1 4 1 6 6 3 0 1 9
25 บ้านทัพป่าเส้า 1 4 0 5 8 2 0 1 10
26 อนุบาลเมืองปาน 1 2 1 4 6 1 0 0 7
27 บ้านหัวทุ่ง 1 1 2 4 7 2 2 0 11
28 บ้านก่อ 1 1 2 4 6 7 1 1 14
29 บ้านขาม 1 1 1 3 5 1 1 0 7
30 บ้านแม่แจ๋ม 1 1 1 3 4 1 3 0 8
31 บ้านเปียงใจ 1 1 0 2 5 1 0 1 6
32 ปลายนาวิทยา 1 0 2 3 6 5 0 0 11
33 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1 0 1 2 2 12 0 0 14
34 บ้านทุ่งฮี 1 0 1 2 2 2 0 0 4
35 บ้านแม่สุขใน 1 0 1 2 2 2 0 0 4
36 บ้านเมืองตึง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
37 บ้านถ้ำ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
38 บ้านช่อฟ้า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
39 บ้านหัวเมือง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
40 บ้านนางาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านหัวฝาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านแม่พริก 1 0 0 1 0 0 1 1 1
43 บ้านศรีบุญเรือง 0 2 1 3 10 3 3 1 16
44 บ้านฮ่องลี่ 0 2 1 3 7 1 0 0 8
45 บ้านป่าเหว 0 2 0 2 10 5 1 0 16
46 บ้านทุ่งส้าน 0 2 0 2 4 0 0 0 4
47 บ้านใหม่สามัคคี 0 2 0 2 2 3 1 0 6
48 บ้านสบฟ้า 0 1 1 2 5 2 1 0 8
49 บ้านสันมะเกลือ 0 1 1 2 4 5 0 0 9
50 บ้านวังมน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
51 ชุมชนบ้านใหม่ 0 1 0 1 10 4 1 0 15
52 บ้านทุ่่งโป่ง 0 1 0 1 4 4 2 0 10
53 บ้านนาไหม้ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
54 บ้านต้นงุ้น 0 1 0 1 1 1 0 0 2
55 บ้านแม่สุก 0 0 1 1 6 1 1 0 8
56 บ้านปงถ้ำ 0 0 1 1 4 3 1 0 8
57 บ้านดอนแก้ว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
58 บ้านทุ่งฮ้าง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
59 บ้านทุ่งปี้ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
60 บ้านม่วง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
61 บ้านแพะ 0 0 0 0 8 6 2 2 16
62 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
63 บ้านทุ่งข่วง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
64 บ้านสบลี 0 0 0 0 2 9 0 0 11
65 ชุมชนบ้านสา 0 0 0 0 2 3 0 2 5
66 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
67 บ้านใหม่เหล่ายาว 0 0 0 0 2 1 2 1 5
68 บ้านทุ่งจี้ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
69 บ้านปงคอบ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
70 บ้านปางดะ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
71 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 1 1 3 0 5
72 บ้านเฮี้ย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
73 บ้านแม่เบิน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
74 บ้านแม่กองปิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 บ้านแม่เย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 บ้านสวนดอกคำ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
77 บ้านสาแพะ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
78 บ้านป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
79 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 บ้านแม่ม่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 บ้านทุ่งปง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
82 บ้านจ๋ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
83 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 111 86 76 273 454 210 74 52 738