สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไผ่งามวิทยา 11 3 2 16 18 1 2 5 21
2 ร่องเคาะวิทยา 8 2 3 13 13 4 1 2 18
3 อนุบาลแจ้ห่ม 7 2 5 14 20 7 1 1 28
4 ทุ่งฮั้ววิทยา 6 2 3 11 15 2 0 5 17
5 ทุ่งคาวิทยา 4 4 7 15 16 5 1 5 22
6 ผาช่อวิทยา 4 4 1 9 13 9 5 2 27
7 บ้านขอวิทยา 4 2 5 11 10 6 7 3 23
8 บ้านวังใหม่ 4 1 0 5 8 2 2 3 12
9 วังทองวิทยา 4 0 5 9 13 4 1 0 18
10 แจ้คอนวิทยา 3 7 3 13 21 4 1 1 26
11 อนุบาลวังเหนือ 3 3 2 8 13 9 2 3 24
12 บ้านวังโป่ง 3 1 0 4 12 1 0 0 13
13 บ้านแม่สุขวังเหนือ 2 4 0 6 8 2 0 1 10
14 วังแก้ววิทยา 2 1 1 4 8 2 1 2 11
15 บ้านแป้น 2 1 0 3 3 3 1 0 7
16 บ้านหนองนาว 2 0 1 3 6 2 0 0 8
17 บ้านไร่ 2 0 1 3 5 6 2 0 13
18 แจ้ซ้อนวิทยา 1 6 2 9 14 5 3 1 22
19 บ้านป่าแขม 1 4 1 6 6 3 0 1 9
20 บ้านทัพป่าเส้า 1 4 0 5 8 2 0 1 10
21 อนุบาลเมืองปาน 1 2 1 4 6 1 0 0 7
22 บ้านก่อ 1 1 2 4 6 7 1 1 14
23 บ้านแม่แจ๋ม 1 1 1 3 4 1 3 0 8
24 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1 1 1 3 2 3 2 0 7
25 บ้านเปียงใจ 1 1 0 2 5 1 0 1 6
26 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1 0 3 4 7 0 1 1 8
27 บ้านกล้วย 1 0 1 2 4 1 1 0 6
28 บ้านทุ่งฮี 1 0 1 2 2 2 0 0 4
29 บ้านเมืองตึง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
30 บ้านถ้ำ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
31 บ้านช่อฟ้า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
32 บ้านหัวเมือง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
33 บ้านนางาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
34 บ้านหัวฝาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 บ้านแม่พริก 1 0 0 1 0 0 1 1 1
36 บ้านน้ำจำ 0 3 0 3 4 2 0 0 6
37 บ้านฮ่องลี่ 0 2 1 3 7 1 0 0 8
38 บ้านป่าเหว 0 2 0 2 7 4 1 0 12
39 บ้านทุ่งส้าน 0 2 0 2 4 0 0 0 4
40 บ้านใหม่สามัคคี 0 2 0 2 2 2 0 0 4
41 บ้านหัวทุ่ง 0 1 2 3 6 2 2 0 10
42 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 1 2 8 3 2 1 13
43 บ้านสันมะเกลือ 0 1 1 2 4 5 0 0 9
44 บ้านขาม 0 1 1 2 4 1 1 0 6
45 บ้านวังมน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
46 ชุมชนบ้านใหม่ 0 1 0 1 10 4 1 0 15
47 บ้านทุ่่งโป่ง 0 1 0 1 4 4 2 0 10
48 บ้านนาไหม้ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
49 ปลายนาวิทยา 0 0 2 2 5 4 0 0 9
50 บ้านแม่สุก 0 0 1 1 6 1 0 0 7
51 บ้านปงถ้ำ 0 0 1 1 4 3 1 0 8
52 บ้านดอนแก้ว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
53 บ้านสบฟ้า 0 0 1 1 3 2 1 0 6
54 บ้านทุ่งฮ้าง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
55 บ้านทุ่งปี้ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
56 บ้านม่วง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
57 บ้านแม่สุขใน 0 0 1 1 1 2 0 0 3
58 บ้านแพะ 0 0 0 0 7 6 2 2 15
59 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
60 บ้านสบลี 0 0 0 0 2 9 0 0 11
61 ชุมชนบ้านสา 0 0 0 0 2 3 0 2 5
62 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
63 บ้านใหม่เหล่ายาว 0 0 0 0 2 1 2 1 5
64 บ้านทุ่งจี้ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
65 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 0 0 0 0 1 10 0 0 11
66 บ้านใหม่ผ้าขาว 0 0 0 0 1 4 0 0 5
67 บ้านปงคอบ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
68 บ้านปางดะ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
69 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 1 1 3 0 5
70 บ้านเฮี้ย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
71 บ้านแม่เบิน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
72 บ้านทุ่งข่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
73 บ้านแม่กองปิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
74 บ้านแม่เย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 บ้านสวนดอกคำ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
76 บ้านสาแพะ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
77 บ้านป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
78 บ้านต้นงุ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 บ้านแม่ม่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 บ้านทุ่งปง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
82 บ้านจ๋ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
83 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 89 76 69 234 401 199 67 51 667