สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แจ้คอนวิทยา 21 4 1 1 26
2 อนุบาลแจ้ห่ม 20 7 1 1 28
3 ไผ่งามวิทยา 18 1 2 5 21
4 ทุ่งคาวิทยา 16 5 1 5 22
5 ทุ่งฮั้ววิทยา 15 2 0 5 17
6 แจ้ซ้อนวิทยา 14 5 3 1 22
7 ผาช่อวิทยา 13 9 5 2 27
8 อนุบาลวังเหนือ 13 9 2 3 24
9 ร่องเคาะวิทยา 13 4 1 2 18
10 วังทองวิทยา 13 4 1 0 18
11 บ้านวังโป่ง 12 1 0 0 13
12 บ้านขอวิทยา 10 6 7 3 23
13 ชุมชนบ้านใหม่ 10 4 1 0 15
14 บ้านศรีบุญเรือง 8 3 2 1 13
15 บ้านวังใหม่ 8 2 2 3 12
16 วังแก้ววิทยา 8 2 1 2 11
17 บ้านแม่สุขวังเหนือ 8 2 0 1 10
18 บ้านทัพป่าเส้า 8 2 0 1 10
19 บ้านแพะ 7 6 2 2 15
20 บ้านป่าเหว 7 4 1 0 12
21 บ้านฮ่องลี่ 7 1 0 0 8
22 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 7 0 1 1 8
23 บ้านก่อ 6 7 1 1 14
24 บ้านป่าแขม 6 3 0 1 9
25 บ้านหัวทุ่ง 6 2 2 0 10
26 บ้านหนองนาว 6 2 0 0 8
27 อนุบาลเมืองปาน 6 1 0 0 7
28 บ้านแม่สุก 6 1 0 0 7
29 บ้านไร่ 5 6 2 0 13
30 ปลายนาวิทยา 5 4 0 0 9
31 บ้านเปียงใจ 5 1 0 1 6
32 บ้านสันมะเกลือ 4 5 0 0 9
33 บ้านทุ่่งโป่ง 4 4 2 0 10
34 บ้านปงถ้ำ 4 3 1 0 8
35 บ้านเมืองตึง 4 2 0 0 6
36 บ้านน้ำจำ 4 2 0 0 6
37 บ้านแม่แจ๋ม 4 1 3 0 8
38 บ้านกล้วย 4 1 1 0 6
39 บ้านขาม 4 1 1 0 6
40 บ้านทุ่งส้าน 4 0 0 0 4
41 บ้านดอนแก้ว 4 0 0 0 4
42 บ้านแป้น 3 3 1 0 7
43 บ้านสบฟ้า 3 2 1 0 6
44 บ้านใหม่พัฒนา 3 2 1 0 6
45 บ้านทุ่งฮ้าง 3 0 0 1 3
46 บ้านสบลี 2 9 0 0 11
47 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2 3 2 0 7
48 ชุมชนบ้านสา 2 3 0 2 5
49 บ้านทุ่งฮี 2 2 0 0 4
50 บ้านถ้ำ 2 2 0 0 4
51 บ้านใหม่สามัคคี 2 2 0 0 4
52 บ้านทุ่งสะแกง 2 2 0 0 4
53 บ้านใหม่เหล่ายาว 2 1 2 1 5
54 บ้านทุ่งจี้ 2 1 1 1 4
55 บ้านช่อฟ้า 2 1 0 0 3
56 บ้านนาไหม้ 2 1 0 0 3
57 บ้านทุ่งปี้ 2 1 0 0 3
58 บ้านหัวเมือง 2 0 1 1 3
59 บ้านวังมน 2 0 0 0 2
60 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1 10 0 0 11
61 บ้านใหม่ผ้าขาว 1 4 0 0 5
62 บ้านม่วง 1 3 0 0 4
63 บ้านปงคอบ 1 3 0 0 4
64 บ้านปางดะ 1 2 1 0 4
65 บ้านแม่สุขใน 1 2 0 0 3
66 บ้านทุ่ง 1 1 3 0 5
67 บ้านเฮี้ย 1 1 0 0 2
68 บ้านแม่เบิน 1 0 0 1 1
69 บ้านนางาม 1 0 0 0 1
70 บ้านหัวฝาย 1 0 0 0 1
71 บ้านทุ่งข่วง 1 0 0 0 1
72 บ้านแม่กองปิน 1 0 0 0 1
73 บ้านแม่เย็น 1 0 0 0 1
74 บ้านสวนดอกคำ 0 4 0 0 4
75 บ้านสาแพะ 0 1 2 0 3
76 บ้านป่าเหมี้ยง 0 1 1 0 2
77 บ้านต้นงุ้น 0 1 0 0 1
78 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 1 0 0 1
79 บ้านแม่ม่า 0 1 0 0 1
80 บ้านทุ่งปง 0 0 3 0 3
81 บ้านแม่พริก 0 0 1 1 1
82 บ้านจ๋ง 0 0 0 1 0
83 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 0
รวม 401 199 67 51 718