หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 7 13 8
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 15 39 20
3 005 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 27 55 29
4 006 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 27 56 41
5 007 โรงเรียนบ้านกล้วย 8 17 13
6 008 โรงเรียนบ้านก่อ 15 31 23
7 009 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 33 54 45
8 010 โรงเรียนบ้านขาม 7 24 16
9 011 โรงเรียนบ้านจ๋ง 1 2 1
10 012 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 3 7 5
11 092 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 0 0 0
12 014 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4 4 4
13 013 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 13 32 23
14 015 โรงเรียนบ้านดอนไชย 0 0 0
15 016 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 2 3 3
16 017 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 12 6
17 018 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 11 27 19
18 020 โรงเรียนบ้านทุ่ง 5 11 7
19 019 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 3 6 5
20 021 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 5 17 5
21 022 โรงเรียนบ้านทุ่งปง 3 6 5
22 023 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 3 9 6
23 025 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 1 3 2
24 026 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 4 8 7
25 027 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 4 14 8
26 029 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 4 9 8
27 028 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 4 10 7
28 024 โรงเรียนบ้านทุ่่งโป่ง 10 16 14
29 030 โรงเรียนบ้านนางาม 1 3 1
30 031 โรงเรียนบ้านนาไหม้ 3 7 5
31 032 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 11 19 17
32 033 โรงเรียนบ้านปงคอบ 5 9 8
33 034 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 8 17 10
34 036 โรงเรียนบ้านปางดะ 4 6 4
35 037 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 2 6 4
36 038 โรงเรียนบ้านป่าเหว 16 32 25
37 035 โรงเรียนบ้านป่าแขม 10 28 18
38 042 โรงเรียนบ้านม่วง 4 8 7
39 058 โรงเรียนบ้านวังมน 2 5 3
40 057 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 14 29 23
41 059 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 15 26 20
42 060 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 17 28 23
43 061 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 9 23 13
44 062 โรงเรียนบ้านสบลี 11 22 17
45 063 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 4 7 6
46 064 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 9 21 15
47 065 โรงเรียนบ้านสาแพะ 3 6 4
48 068 โรงเรียนบ้านหนอง 0 0 0
49 066 โรงเรียนบ้านหนองกอก 0 0 0
50 067 โรงเรียนบ้านหนองนาว 8 11 10
51 069 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1 3 2
52 071 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 11 17 15
53 072 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 3 2
54 073 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 4 13 7
55 078 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 8 11 10
56 039 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 7 24 14
57 043 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 6 19 13
58 056 โรงเรียนบ้านเลาสู 0 0 0
59 079 โรงเรียนบ้านเฮี้ย 2 4 3
60 040 โรงเรียนบ้านแป้น 7 11 9
61 041 โรงเรียนบ้านแพะ 18 29 18
62 044 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 1 2 2
63 047 โรงเรียนบ้านแม่พริก 2 4 3
64 048 โรงเรียนบ้านแม่ม่า 1 1 1
65 051 โรงเรียนบ้านแม่สุก 8 12 10
66 053 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 11 18 16
67 052 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 4 8 6
68 054 โรงเรียนบ้านแม่หีด 0 0 0
69 046 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 2 12 6
70 049 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1 3 2
71 045 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 8 11 8
72 074 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 7 14 11
73 075 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 6 20 12
74 076 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 6 14 9
75 077 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 6 11 9
76 055 โรงเรียนบ้านไร่ 17 41 25
77 080 โรงเรียนปลายนาวิทยา 11 23 13
78 081 โรงเรียนผาช่อวิทยา 29 67 44
79 084 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 24 79 39
80 086 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 8 17 9
81 087 โรงเรียนวังทองวิทยา 22 46 32
82 085 โรงเรียนวังแก้ววิทยา 13 24 19
83 088 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 14 21 20
84 091 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 31 101 55
85 090 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 7 12 9
86 089 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 30 112 60
87 001 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 27 58 38
88 002 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 28 53 42
89 082 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 29 77 47
รวม 797 1793 1203
2996


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]