หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 27 21 77.78% 4 14.81% 1 3.7% 1 3.7% 27
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 30 20 66.67% 7 23.33% 2 6.67% 1 3.33% 30
3 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 27 20 74.07% 2 7.41% 0 0% 5 18.52% 27
4 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 28 18 66.67% 5 18.52% 3 11.11% 1 3.7% 27
5 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 29 18 66.67% 1 3.7% 2 7.41% 6 22.22% 27
6 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 31 17 54.84% 9 29.03% 2 6.45% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 27 16 59.26% 5 18.52% 1 3.7% 5 18.52% 27
8 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 33 15 45.45% 7 21.21% 8 24.24% 3 9.09% 33
9 โรงเรียนวังทองวิทยา 22 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
10 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 24 15 68.18% 4 18.18% 1 4.55% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนผาช่อวิทยา 29 13 44.83% 9 31.03% 5 17.24% 2 6.9% 29
12 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนบ้านป่าเหว 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
14 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
15 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 17 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
17 โรงเรียนบ้านไร่ 17 8 47.06% 7 41.18% 2 11.76% 0 0% 17
18 โรงเรียนบ้านแพะ 18 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
19 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 15 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 15
20 โรงเรียนวังแก้ววิทยา 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
21 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
22 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
23 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
25 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนบ้านก่อ 15 6 40% 7 46.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนปลายนาวิทยา 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านป่าแขม 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
29 โรงเรียนบ้านหนองนาว 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านกล้วย 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านแม่สุก 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านขาม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
36 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านทุ่่งโป่ง 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านแป้น 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
48 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 14 2 14.29% 12 85.71% 0 0% 0 0% 14
50 โรงเรียนบ้านสบลี 11 2 18.18% 9 81.82% 0 0% 0 0% 11
51 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
52 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
53 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
59 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านนาไหม้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
63 โรงเรียนบ้านวังมน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านปงคอบ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านม่วง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านปางดะ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านทุ่ง 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านเฮี้ย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
71 โรงเรียนบ้านนางาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านสาแพะ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านแม่ม่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านทุ่งปง 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านแม่พริก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
82 โรงเรียนบ้านจ๋ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
83 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]