หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2558   13 ก.ย. 2558   5 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 635 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 635 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ศาลาพุทธธรรม 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ศาลาพุทธธรรม 13 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลานหน้าห้องสมุด 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลานหน้าห้องสมุด 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลานหน้าห้องสมุด 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลานหน้าห้องสมุด 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลานหน้าห้องสมุด 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลานหน้าห้องสมุด 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 08.00-08.30
8 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 07.30-08.00
9 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 10.30-12.00
10 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 10.30-12.00
11 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 13.00-16.00
12 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 13.00-16.00
13 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
14 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมร่มฉัตร 13 ก.ย. 2558 13.00-16.00
15 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
16 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมร่มฉัตร 13 ก.ย. 2558 13.00-16.00
17 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 13 ก.ย. 2558 13.00-16.00
18 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 13 ก.ย. 2558 13.00-16.00
19 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมร่มฉัตร 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
20 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมร่มฉัตร 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ ห้อง เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 09.00-09.30
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ ห้อง เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 09.00-09.30
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ ห้อง เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 08.30-09.00
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ ห้อง เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 08.30-09.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 09.30-10.30
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ ห้อง เวทีใหญ่ 13 ก.ย. 2558 09.00-09.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว รร.บ้านใหม่ผ้าขาว 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว รร.บ้านใหม่ผ้าขาว 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว รร.บ้านใหม่ผ้าขาว 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 4 ห้อง 146/147 13 ก.ย. 2558 09.00-15.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 4 ห้อง 147 13 ก.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 632 13 ก.ย. 2558 09.00-14.00
2 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 632 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 632 13 ก.ย. 2558 09.00-14.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 632 13 ก.ย. 2558 09.00-14.00
5 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 636 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 634 13 ก.ย. 2558 13.00-16.00
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 633 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา หอประชุมเก่า 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]