เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานระดับโรงเรียน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 ก.ย. 2558
13 ก.ย. 2558
5 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การเปลี่ยนตัว  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล การเพิ่ม  ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ณ วันแข่งขัน
     โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนตัว  เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนนั้น ให้ยึดแนวปฏิบัติ ตามเอกสารแนบนี้  ดาวน์โหลด  ประกาศ  เอกสารการเปลี่ยนตัว
 
   การแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทน ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 24 -30 พฤศจิกายน 2558 โดยให้กรอกข้อมูลตามแบบแล้วให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   เอกสารเปลี่ยนตัว   แนวปฏิบัติการเปลี่ยนตัว 
 
  หัวข้อการแข่งขันกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ทัศนศิลป) แขงขันวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน แขงขันระหวางเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เริ่มรายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หนาอาคารศิลปะ (อาคาร ๑๑) ดาวน์โหลดหัวข้อการแข่งขันคลิกที่นี่  
  ++แจ้งประชาสัมพันธ์++ กิจกรรม สถานที่ วันเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ณ จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  
  แจ้งคุณครูที่เป็นกรรมการในระดับอำเภอ สามารถปริ้นเกียรติบัตรผ่านระบบได้เลยค่ะ  
  แจ้งคุณครูผู้ฝึกสอนรายการการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (เรียนร่วม) ในวันแข่งขันวันที่ 5  ตุลาคม 2558 ให้คุณครูเตรียมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาในวันแข่งขันด้วยค่ะ  
 

!!!! ประกาศ !!!!

    แจ้งคุณครูผู้ฝึกสอน รายการน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง กับ รายการ อาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ให้เตรียมเตาแก๊สมาในวันแข่งขันด้วยนะคะ  ( แจ้ง ณ วันที่ 10 ก.ย. 58)

 
 

@ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทิดราชัน
  >> ห้อง 632   Winndows 7  Ram 2 Gb  ไม่ลง office
  >> ห้อง 633   Windows XP  Ram  2 Gb  office 2010 
  >> ห้อง 634   Windows 7    Ram  1 Gb  office 2007
  >> ห้อง 636   Windows 7    Ram  1 Gb   office 2007 

 @ ย้ายรายการแข่งขัน 3 รายการ 
   1. ย้ายรายการแข่งขัน คอมพิวเตอร์กราฟิก วันที่ 12 ก.ย. 58 จากเดิมห้อง 635  เป็น ห้อง 633
   2. ย้ายรายการแข่งขัน Presentation  วันที่ 13 ก.ย. 58 จากเดิมห้อง 636  เป็น ห้อง 633
   3. ย้ายรายการแข่งขัน E-Book ระดับ ป.4-6 วันที่ 13 ก.ย. 58 จากเดิมห้อง 633  เป็น ห้อง 636

แจ้ง ณ วันที่ 8-9-58 เวลา 16.00 น.

 
 

แจ้งประชาสัมพันธ์ 
เรียน คุณครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละรายการ ทางเขตได้ปรับปรุงเวลาในการแข่งขันจากตารางที่ส่งให้ โรงเรียน ขอความอนุเคราะห์คุณครูช่วยดาวน์โหลดตารางการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละรายการให้ตรงตามเวลาค่ะ  

>> ดาวน์โหลดตารางแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 12-13 กันยายน 2558
      วันที่ 12 คลิกที่นี่        วันที่ 13 คลิกที่นี่

>> ดาวน์โหลดกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  คลิกที่นี่

>> แผนผังการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ คลิกที่นี่

  แจ้ง ณ วันที่ 8-9-58 เวลา 13.02 น.

 
 

แจ้งประชาสัมพันธ์
1.การประกวดเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย-หญิง ทั้งประถมและมัธยมแข่งขัน
   วันที่ 12 ก.ย. 58 ประถมแข่งภาคเช้า มัธยมแข่งภาคบ่าย
2.การแข่งขัน Presentation จัดแข่งวันที่13 ก.ย.58  เวลา 09.00-12.00 น.
3.ครูผู้ฝึกสอนรายการแข่งขันของคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีการใช้ไมโครโฟน
   ให้เตรียมไปในวันแข่งขันด้วยค่ะ

 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1-6 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข นักเรียน/ครู=>1-6 กันยายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 7 กันยายน 2558 (เวลา 08.00 น.)
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่=> 8-11 กันยายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 12-13 กันยายน 2558
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก=> 16 - 18 ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 89
จำนวนทีม 797
จำนวนนักเรียน 1,793
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,203
จำนวนกรรมการ 605
ครู+นักเรียน 2,996
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,601
ประกาศผลแล้ว 111/162 (68.52%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 14
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 93
สัปดาห์ที่แล้ว 258
เดือนนี้ 528
เดือนที่แล้ว 550
ปีนี้ 4,040
ทั้งหมด 98,714