หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 25 22 88% 3 12% 0 0% 0 0% 25
2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 22 20 90.91% 2 9.09% 0 0% 0 0% 22
3 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 17 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
4 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
5 โรงเรียนผาปังวิทยา 17 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
6 โรงเรียนต้นธงวิทยา 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
7 โรงเรียนบ้านหลุก 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
8 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
9 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 15 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
10 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
11 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
12 โรงเรียนนายางวิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
13 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
14 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
15 โรงเรียนวัดนาแก้ว 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
16 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
17 โรงเรียนศาลาวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
18 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
19 โรงเรียนป่าตันวิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
21 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนบ้านปางอ้า 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
23 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
24 โรงเรียนแสลมวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
25 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
26 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
27 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
28 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
29 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
30 โรงเรียนบ้านเด่น 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
31 โรงเรียนบ้านเหล่า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
32 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
33 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
35 โรงเรียนวังหินวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
41 โรงเรียนบ้านป่าตาล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
44 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนบ้านอุมลอง (สบปราบ) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านจอมปิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านท่าผา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านสามขา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนวัดสาแล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนแม่วะวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนสุนทรศึกษา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านปงกา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านหลวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านสมัย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านนากวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านนาดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านผาแมว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านหนองเตา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านเวียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนปงหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนอนุบาลเถิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านท่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านท่าเวียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านนาคต 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านบอม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
100 โรงเรียนอักษรศิลป์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]