หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป2/1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป2/2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป2/2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป3/1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป3/2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป4/1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป6/2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป6/1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารปฐมวัย ลานหน้าห้องอนุบาล 2/2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารปฐมวัย ลานหน้าห้องอนุบาล 2/2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารปฐมวัย ลานหน้าห้องอนุบาล 2/2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป4/1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารปฐมวัย ลานหน้าห้องอนุบาล 1/1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารปฐมวัย ลานหน้าห้องอนุบาล 1/2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารปฐมวัย ลานหน้าห้องอนุบาล 2/1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]