สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 13 4 2 19 23 9 7 1 39
2 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 8 2 2 12 17 9 2 0 28
3 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 7 4 3 14 15 3 0 0 18
4 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 7 4 1 12 13 2 1 0 16
5 กอรวกพิทยาสรรค์ 4 4 5 13 18 10 2 1 30
6 บ้านปงสนุก 4 3 4 11 10 5 1 1 16
7 ผาแดงวิทยา 4 1 2 7 9 5 1 1 15
8 อนุบาลห้างฉัตร 3 5 4 12 14 6 1 1 21
9 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 3 5 2 10 15 3 1 0 19
10 สบป้าดวิทยา 3 5 0 8 10 6 1 0 17
11 สบเมาะวิทยา 3 4 3 10 9 8 1 1 18
12 แม่ก๋งวิทยา 3 3 3 9 11 9 4 1 24
13 แม่ฮ่างวิทยา 3 2 5 10 15 6 4 0 25
14 บ้านอ้อน 3 2 4 9 14 8 4 1 26
15 วัดน้ำโท้ง 3 2 0 5 6 3 1 0 10
16 บ้านทุ่งหก 3 1 0 4 4 0 1 0 5
17 บ้านบ่อห้อ 3 0 1 4 6 4 0 0 10
18 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 2 7 3 12 10 13 2 4 25
19 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 2 5 5 12 12 13 2 0 27
20 วัดหลวงวิทยา 2 3 0 5 5 0 0 0 5
21 เมืองยาววิทยา 2 2 3 7 10 9 3 2 22
22 ทุ่งฝางวิทยา 2 2 1 5 6 5 1 1 12
23 บ้านสบพลึง 2 2 0 4 7 4 0 1 11
24 วัดพระเจ้านั่งแท่น 2 2 0 4 7 0 0 0 7
25 ทุ่งหนองขามวิทยา 2 2 0 4 5 4 1 0 10
26 ไทยรัฐวิทยา 85 2 1 2 5 6 3 2 0 11
27 วอแก้ววิทยา 2 1 1 4 4 3 0 0 7
28 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 2 1 1 4 2 7 1 0 10
29 พิชัยวิทยา 2 1 0 3 6 1 1 0 8
30 บ้านสันทราย 2 1 0 3 6 0 1 0 7
31 บ้านหมากหัววัง 2 0 1 3 4 0 0 0 4
32 ไตรภพวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านปงสนุก 2 0 0 2 1 1 0 0 2
34 อัสสัมชัญลำปาง 1 5 0 6 8 2 1 1 11
35 วัดหลวงวิทยา 1 3 2 6 7 12 1 2 20
36 วัดเสด็จ 1 2 0 3 6 3 2 1 11
37 บ้านแม่ส้าน 1 2 0 3 5 1 1 0 7
38 บ้านแม่ตีบ 1 1 2 4 7 3 0 0 10
39 ลำปางวิทยา 1 1 2 4 7 0 0 0 7
40 ชุมชนบ้านสันกำแพง 1 1 1 3 7 4 2 0 13
41 บ้านทุ่งกล้วย 1 1 1 3 6 2 0 0 8
42 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1 1 1 3 4 0 0 2 4
43 ธงชัยวิทยา 1 1 1 3 3 6 0 1 9
44 บ้านสัน 1 1 0 2 5 1 0 0 6
45 บ้านหมากหัววัง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
46 บ้านทุ่งหก 1 0 1 2 7 1 2 1 10
47 พินิจวิทยา 1 0 1 2 3 1 1 0 5
48 ดอนไชยวิทยา 1 0 1 2 2 0 1 0 3
49 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
50 บ้านจำปุย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 วัดบ้านแขม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
52 บ้านวังตม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
53 บ้านโทกหัวช้าง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 บ้านหัวทุ่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 ทุ่งหนองขามวิทยา 1 0 0 1 0 4 0 0 4
57 วัดทุ่งโจ้ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
58 บ้านงิ้วงาม 0 2 0 2 1 1 0 0 2
59 บ้านทาน 0 1 1 2 4 2 0 0 6
60 บ้านโป่งขวาก 0 1 1 2 1 2 0 0 3
61 วัดสบจาง 0 1 0 1 2 4 1 0 7
62 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 0 1 0 1 2 0 1 0 3
63 ชุมชนบ้านสันกำแพง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
64 บ้านหลวงใต้ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
65 แม่แป้นวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านทุ่ง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
67 บ้านท่าโทก 0 1 0 1 0 1 0 0 1
68 มัธยมวิทยา 0 0 2 2 2 1 0 0 3
69 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
70 บ้านเหล่า 0 0 1 1 1 4 1 0 6
71 บ้านแม่เฟือง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
72 สบมายสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
73 บ้านปันง้าว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
74 บ้านปงยางคก 0 0 1 1 1 0 0 2 1
75 ชุมชนบ้านแหง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
76 บ้านกาศเมฆ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
77 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
78 พิชัยวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
79 วัดบ้านสัก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 สบพลึง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 สบมายสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 บ้านแม่จาง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
83 วัดบ้านแขม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
84 อรุโณทัย 0 0 0 0 3 3 0 0 6
85 บ้านนาแช่ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
86 บ้านจำค่า 0 0 0 0 2 1 1 0 4
87 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
88 บ้านแม่ตาลน้อย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
89 วัดหัวฝาย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
90 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 บ้านปงวัง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
92 บ้านกาด 0 0 0 0 1 1 0 1 2
93 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 บ้านแม่เฟือง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
95 ธงชัยวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
97 บ้านนาสัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 วัดค่ากลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 วัดท่าสี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านยางอ้อย 0 0 0 0 0 2 2 0 4
102 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 0 0 0 0 2 0 1 2
103 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
104 ชุมชนบ้านทราย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
105 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
106 บ้านทุ่งกู่ด้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านหัวทุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านแม่งาวใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วัดน้ำโท้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 วัดบ้านฮ่อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 วิชชานารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 บ้านสำเภา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 ประชาวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 อนุบาลห้างฉัตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 วัดทุ่งโจ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 132 114 91 337 454 253 74 38 781