หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 40 23 57.5% 9 22.5% 7 17.5% 1 2.5% 40
2 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 31 18 58.06% 10 32.26% 2 6.45% 1 3.23% 31
3 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 29 17 60.71% 9 32.14% 2 7.14% 0 0% 28
4 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 25 15 60% 6 24% 4 16% 0 0% 25
5 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 19 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 18 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนบ้านอ้อน 32 14 51.85% 8 29.63% 4 14.81% 1 3.7% 27
8 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 22 14 63.64% 6 27.27% 1 4.55% 1 4.55% 22
9 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 17 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
10 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 28 12 44.44% 13 48.15% 2 7.41% 0 0% 27
11 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 27 11 44% 9 36% 4 16% 1 4% 25
12 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 30 10 34.48% 13 44.83% 2 6.9% 4 13.79% 29
13 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 25 10 41.67% 9 37.5% 3 12.5% 2 8.33% 24
14 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 17 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
15 โรงเรียนบ้านปงสนุก 17 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 21 9 47.37% 8 42.11% 1 5.26% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนผาแดงวิทยา 17 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
19 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 22 7 31.82% 12 54.55% 1 4.55% 2 9.09% 22
20 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านสบพลึง 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
22 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนลำปางวิทยา 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
25 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
26 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 11 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนวัดเสด็จ 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 14 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
30 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนพิชัยวิทยา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านสันทราย 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
34 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านสัน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านทาน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
42 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนธงชัยวิทยา 10 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
44 โรงเรียนอรุโณทัย 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนพินิจวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
46 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 10 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
49 โรงเรียนวัดสบจาง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านนาแช่ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านจำค่า 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านทรายมูล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านจำปุย 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนวัดบ้านแขม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านวังตม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนมัธยมวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
58 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
61 โรงเรียนวัดหัวฝาย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
62 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านบุญนาค 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนไตรภพวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านเหล่า 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านปงวัง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
72 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านกาด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
74 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านทุ่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านปงสนุก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านปันง้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านปงยางคก 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
82 โรงเรียนธงชัยวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
84 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านนาสัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดค่ากลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดท่าสี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดบ้านสัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนสบพลึง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
102 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านท่าโทก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านแม่จาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดบ้านแขม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวิชชานารี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านสำเภา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนประชาวิทย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
117 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
118 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]